HƯỚNG DẪN LÀM NGƯỜI GIỚI THIỆU

Sứ mệnh của KHÓA HỌC KỸ NĂNG là cung cấp những kiến thức và cơ hội kinh doanh, đầu tư, tài chính và làm giàu giúp mỗi cá nhân đạt tới sự thịnh vượng.

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phát triển, đạt được thành công, giàu có, thịnh vượng và viên mãn hơn. Chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng không chỉ sống, học, có được thành công cho bản thân họ, mà còn cho đi, chia sẻ những trải nghiệm của mình cho các thế hệ tiếp theo. Đó là văn hóa học tập mà chúng tôi mong muốn.

Và chúng tôi muốn BẠN trong đội nhóm của chúng tôi. Hãy tham gia cùng chúng tôi!

Hôm nay, bạn có cơ hội trở thành một trong những Đối tác giới thiệu của chúng tôi.

Bằng việc giới thiệu cho những người khác về những chương trình giúp thay đổi cuộc sống mà chúng tôi tổ chức, bạn đã góp phần giúp người khác tìm thấy ước mơ, giúp họ tư do tài chính, và đạt được những điều họ mong muốn trong cuộc sống.

Và thêm vào đó, bạn được nhận phần thưởng cho những sự đóng góp của bạn.

huong-dan-tro-thanh-nguoi-gioi-thieu-2

Quyền lợi của bạn

Đào tạo con người chưa bao giờ được đáp lại xứng đáng. Đối tác giới thiệu của chúng tôi nhìn nhận bản thân họ như những sứ giả giúp thay đổi con người và xã hội. Họ có một công việc, đó là khích lệ mọi người sống với hết tiềm năng của họ, VÀ công việc đó giúp mang lại những thu nhập tiềm năng cho họ!
Nếu bạn quảng bá cho một sự kiện và có hoa hồng là 20 đô/vé (424.000 đ)

Số vé bán/ ngày(Hoa hồng/vé)

Số tiền kiếm được/tuần

Số tiền kiếm được/tháng

Số tiền kiếm được/năm

1 vé/ ngày
($20.00)

$140.00

2.968.000 đ

$560.00

11.872.000 đ

$6,720.00

142.464.000 đ

2 vé / ngày
($40.00)

$280.00

5.936.000 đ

$1,120.00

23.744.000 đ

$13,440.00

284.928.000 đ

4 vé / ngày
($80.00)

$560.00

11.872.000 đ

$2,240.00

47.488.000 đ

$26,880.00

569.856.000 đ

huong-dan-tro-thanh-nguoi-gioi-thieu-3

ĐIỀU KIỆN trở thành đối tác giới thiệu: Bạn đã học ít nhất một chương trình khóa học của KHÓA HỌC KỸ NĂNG. Khi bạn hiểu giá trị của sản phẩm, bạn sẽ quảng bá tốt nhất.

Vui lòng email thông tin về bạn đến: KHÓA HỌC KỸ NĂNG: khoahockynangcantho@gmail.com

0 Comments

Add Your Comment: